Protecția datelor

POLITICA REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE COLECTATE ÎN CADRUL SOLICITĂRII DE CONTACT A VIITORILOR PARTENERI
Domenii de aplicare

Oney Bank (în continuare „Oney”) acordă cea mai mare importanță protecției datelor dumneavoastră personale.

Toate operațiunile pe care le realizează asupra datelor dumneavoastră personale sunt efectuate cu respectarea reglementării în vigoare, în special a Regulamentului european 2016/679 cu privire la protecția datelor personale și a legii 78-17 din 06.01.1978, modificată, referitoare la informatică, la fișiere și la libertăți.

Oney acționează în deplină transparență, prezenta politică privind prelucrarea datelor personale având scopul de a vă informa:

cu privire la modul în care Oney colectează, utilizează, partajează, protejează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în timpul procesului de relație pre-comercială și comercială;
cu privire la drepturile dumneavoastră aferente datelor cu caracter personal și la modalitatea prin care puteți să vi le exercitați.
1. Colectarea datelor dumneavoastră personale

Oney colectează informații pertinente, adecvate și limitate la ceea ce este necesar în ce privește scopurile pentru care sunt prelucrate.

Oney acționează ca operator de prelucrare de date personale și, în această calitate, este responsabilă de datele personale pe care le prelucrează.

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care permit identificarea unei persoane fizice.

Oney poate fi determinată să colecteze datele dumneavoastră personale prin intermediul fișei de contact și a oricărui document sau corespondențe suplimentare asociate pe care o comunicați companiei Oney sau prin intermediul altor surse, ca, de exemplu, în cadrul întrevederilor.

2. Scopurile prelucrărilor pentru care sunt destinate datele dumneavoastră personale

Datele personale nu vor fi prelucrate sau utilizate decât în măsura în care acest lucru este necesar pentru gestionarea relației cu partenerul și gestionarea accesului angajaților partenerului de aplicație al Oney.

3. Destinatarii datelor dumneavoastră personale

Informațiile colectate sunt destinate Direcției Internaționale de Dezvoltare a Afacerii. Oney comunică datele dumneavoastră personale subcontractanților și agenților cărora le încredințează prestarea unor servicii care se încadrează în realizarea scopurilor definite mai sus. Aceștia din urmă sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea și securitatea datelor la care au acces și să le utilizeze exclusiv în cadrul prestării serviciilor care le sunt încredințate.

Salariații Oney, abilitați să aibă acces la datele personale în funcție de profesia și de misiunea lor, trebuie să respecte obligații de confidențialitate.

În fine, informațiile care vă privesc vor putea să fie comunicate oricărei persoane sau oricărei entități publice sau private, în special administrațiile, când această solicitare este prevăzută de lege.

4. Transferul datelor dumneavoastră personale în afara Uniunii Europene

Oney va putea, în scopul obiectivelor precizate mai sus, să comunice informații care vă privesc altor entități ale Grupului. Unele dintre aceste entități pot să se afle în afara Uniunii Europene și în afara țărilor recunoscute de Uniunea Europeană ca având legi care garantează o protecție adecvată a datelor personale (în special Oney Rusia și Oney Ucraina).

Conform reglementării în vigoare, Oney a luat măsurile necesare pentru a se asigura că informațiile personale astfel transferate sunt protejate în ce privește securitatea, integritatea și confidențialitatea lor. Transferurile eventuale de date sunt efectuate conform reglementării și încadrate în special prin clauzele contractuale tip stabilite de Comisia Europeană, așa cum sunt ele disponibile pe site-ul CNIL: https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne. Dacă este cazul, Oney vă va furniza informații specifice adecvate, conform reglementării în vigoare.

5. Păstrarea datelor dumneavoastră personale

Datele care vă privesc sunt păstrate de Oney timp de un (1) an.

6. Drepturile dumneavoastră
În temeiul reglementării aplicabile, puteți să exercitați drepturile definite mai jos, fără costuri și în orice moment, în cadrul Oney, pe cale electronică, la adresa următoare: contactpartner.ro@oney.com .

dreptul de acces:
puteți să obțineți o copie a tuturor datelor dumneavoastră prelucrate de Oney, precum și informațiile referitoare la caracteristicile prelucrărilor operate asupra datelor dumneavoastră;
dreptul de rectificare:
puteți să obțineți rectificarea și/sau completarea datelor dumneavoastră inexacte și/sau incomplete;
dreptul de ștergere:
puteți să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră atunci când (i) aceste date nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate, (ii) vă exercitați dreptul de opunere la prelucrările respective, sau (iii) prelucrarea respectivă este ilegală. Totuși, acest drept nu se aplică atunci când păstrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru Oney pentru a respecta o obligație legală sau pentru exercitarea drepturilor în justiție;
dreptul la restricționarea prelucrării:
puteți să obțineți o restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră personale atunci când contestați exactitatea datelor, pe perioada de timp necesară pentru Oney să facă verificările adecvate. La fel și în cazul în care Oney nu mai are nevoie de date, dar vă sunt încă necesare dumneavoastră pentru a vă apăra un drept în justiție sau când vă exercitați dreptul de opunere, pe perioada de timp necesară pentru studierea cererii dumneavoastră de către Oney. În cazul în care o astfel de restricționare este aplicată, datele nu pot fi prelucrate decât cu consimțământul dumneavoastră sau pentru apărarea unui drept în justiție;
dreptul la portabilitate:
aveți dreptul la portabilitatea datelor în anumite circumstanțe precise, atunci când (i) ați furnizat companiei Oney datele dumneavoastră cu caracter personal, (ii) prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau este necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră și (iii) procesul este automatizat;
dreptul de opunere:
puteți să cereți companiei Oney, din motive care țin de situația dumneavoastră particulară, să înceteze prelucrările pe care aceasta le operează asupra datelor dumneavoastră în scopul de a-și urmări interesele legitime. Oney va înceta atunci aceste prelucrări, mai puțin în cazul în care aceasta justifică faptul că interesele legitime și imperioase primează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră.
dreptul de a vă retrage consimțământul:
în cazul în care ne-am bazat pe consimțământul dumneavoastră ca bază legală pentru prelucrare, puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea nu invalidează prelucrarea pe baza consimțământului, care a intervenit înainte de retragerea acestuia.
dreptul de a stabili directive generale și particulare care să stabilească modul prin care intenționați să fie exercitate drepturile de mai sus după decesul dumneavoastră.
De asemenea, dispuneți de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere franceză sau cea din țara în care se află reședința dumneavoastră obișnuită, dacă considerați că o prelucrare operată de Oney încalcă dispozițiile Regulamentului european cu privire la protecția datelor personale. În Franța, autoritatea de supraveghere însărcinată cu respectarea obligațiilor în materie de date personale este Comisia Națională a Informaticii și Libertăților (CNIL).

7. Responsabilul cu Protecția Datelor

Pentru orice informație suplimentară, puteți să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor de la Oney, pe adresa poștală următoare: ONEY – DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES – CS 60006 – 59895 LILLE CEDEX 9 sau pe adresa electronică: dpd@oney.fr

Ca și ceilalți parteneri comercianți (web și magazin), creșteți rata de conversie și recrutați noi clienți cu ajutorul soluțiilor noastre de creditare 100% digitale și integrate în parcursul clienților.

Descoperiți soluțiile de plată Oney, pentru a satisface toate nevoile clienților dvs. : la plata la 30 de zile, soluțiile de creditare de până la 12 rate prin card bancar, finanțarea până la 60 luni…
Oney este partenerul de încredere a 40% dintre primele 50 de branduri din comerțul electronic francez.