Legal

Condiții generale de utilizare

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI PARTNERS.ONEY.COM
PARTEA 1 – INFORMAȚII LEGALE

INFORMAȚII GENERALE

Prezentul site, partners.oney.com (denumit în continuare „Site-ul”), este editat de către Oney Bank – Societate pe Acțiuni cu capital de 71 801 205€ – 34 Avenue de Flandres, 59170 Croix – RCS Lille Métropole B 546 380 197 (denumită în continuare “Oney”).

Număr de identificare de TVA intracomunitar: FR7154 6380 197

Oney este autorizată ca și stabiliment de credit de către Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR – Autoritatea de Control Prudențial), 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 și se supune controlului acesteia. Oney este înscrisă și pe lista furnizorilor de servicii de investiții (PSI). Lista stabilimentelor autorizate PSI se poate consulta pe site-ul Internet al registrului agenților financiari (https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1).

Directorul publicației: Jean-Pierre CHARLES, Director General

Găzduire site: ODISO – 125 avenue de la République-59110 LA MADELEINE – Franța

Contact: Pentru orice reclamație, întrebare sau cerere legată de utilizarea Site-ului, Utilizatorul poate contacta serviciul de vânzări al Oney pe adresa următoare: contactpartner.ro@oney.com.

1. ACCESAREA SITE-ULUI

Prezentele condiții generale (în continuare „Condițiile Generale”) se aplică oricărei persoane care se conectează la prezentul Site, denumită în continuare „Utilizatorul”. Navigarea pe acest Site implică acceptarea fără rezerve a Condițiilor Generale.

2. CONȚINUTUL SITE-ULUI – PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Informațiile comunicate pe Site sunt proprietatea Oney și nu pot fi utilizate de către Utilizator decât în scopuri de informare și de utilizare personale. Utilizatorul nu poate, în niciun caz, să modifice, copieze sau reproducă, parțial sau integral, informațiile comunicate de Site, nici să le transmită publicului pe cale electronică sau de alt fel, în special în scopuri comerciale, cu excepția autorizării prealabile exprese din partea Oney. Un astfel de act ar putea fi calificat drept fraudă în ce privește dreptul de proprietate intelectuală și/sau o faptă delictuală de natură să implice responsabilitatea civilă a persoanelor responsabile. Faptul că Oney nu angajează urmăriri penale imediat după ce a aflat despre un astfel de act nu înseamnă acceptarea respectivelor acte și nu înseamnă renunțarea la urmăriri penale.

Utilizatorul are obligația de a lua precauțiile necesare împotriva virușilor și altor elemente malițioase care pot fi introduse pe Site, în special la descărcarea sau la selectarea acestor pagini.

Toate mărcile, fotografiile, textele, comentariile, ilustrațiile, imaginile animate sau nu, secvențele video, sunetele, precum și toate aplicațiile informatice care ar putea fi utilizate pentru a face acest Site să funcționeze și, în general, toate elementele reproduse sau utilizate pe Site sunt protejate de legile în vigoare aferente proprietății intelectuale.

3. DISPONIBILITATEA SITE-ULUI

Modificarea Site-ului
Ținând cont, în special, de extinderile și îmbunătățirile posibile ale Serviciului pentru Consumatori, Oney își rezervă posibilitatea de a adapta sau de a modifica în orice moment domeniile serviciilor oferite pe Site.

Întreruperea Site-ului
Oney nu poate, în niciun caz, să fie ținută responsabilă de consecințele unei defecțiuni, opriri accidentale sau oricărei întreruperi de funcționare, care împiedică accesarea Site-ului sau a uneia dintre funcționalitățile sale, indiferent de motiv. Oney își rezervă dreptul, atunci când dorește, să întrerupă total sau parțial utilizarea Site-ului și a serviciilor asociate acestuia, indiferent de motiv și fără a fi obligată să se justifice și nu poate fi ținută responsabilă de consecințele întreruperilor.

4. RESPONSABILITATEA

Responsabilitatea companiei Oney

Oney își declină orice responsabilitate în caz de dificultate sau de imposibilitate de accesare a site-ului datorată unei probleme de conexiune internet.
Responsabilitatea companiei Oney nu se aplică față de Utilizator și/sau terți în cazul tuturor daunelor indirecte, în special, fără ca această listă să fie exhaustivă, în caz de: pierderi de profit, pierderi rezultate dintr-o întrerupere a utilizării datorată unei probleme de conexiune și neînregistrarea sau înregistrarea necorespunzătoare a operațiunilor efectuate pe Site.
Sunt, de asemenea, excluse din responsabilitatea companiei Oney elementele în afara controlului său, în special daunele cauzate de mediul tehnic al Utilizatorilor Site-ului și/sau al terților, în special computerele, software-urile, telefoanele și diversele echipamente informatice.
Utilizatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja echipamentul, precum și propriile date împotriva atacurilor cu viruși informatici și alte programe malițioase. Oney nu poate fi ținută responsabilă în caz de atac cu virus informatic asupra mediului tehnic al Utilizatorului Site-ului și/sau al terților.
Oney Bank nu va putea fi ținută responsabilă în caz de urmăriri judiciare împotriva Utilizatorului Site-ului.
Responsabilitatea Utilizatorului

Utilizatorul acceptă deplina responsabilitate pentru operațiunile pe care le inițiază și consecințele acestora și, în niciun caz, nu poate fi vizată responsabilitatea companiei Oney pentru acest motiv.
Elementele de prezentare ale Oney și informațiile conținute pe Site sunt furnizate cu titlu indicativ și nu poate fi angajată responsabilitatea companiei Oney.
Echipamentul de conectare care permite accesarea Site-ului de către Utilizator rămâne sub deplina responsabilitate a acestuia. Acesta trebuie să-și ia toate măsurile adecvate pentru a-și proteja echipamentul și propriile date în special în cazul atacurilor cu viruși de pe internet.
5. LINKURI HIPERTEXT

Site-ul conține linkuri hipertext spre site-uri partenere. Oney își declină orice responsabilitate în ce privește conținutul acestor site-uri, modificările care le sunt aduse, modalitățile acestora de funcționare sau imposibilității accesării acestora. Decizia de a activa aceste linkuri aparține exclusiv Utilizatorilor Site-ului.

6. DREPTUL APLICABIL

Prezentele Condiții Generale sunt guvernate de dreptul francez. Orice litigiu referitor la interpretarea sau executarea Condițiilor Generale și/sau utilizarea Site-ului va fi adus doar în fața tribunalelor franceze din jurisdicția Lille Métropole.

PARTEA 2 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. DATE CU CARACTER PERSONAL

Conform legii din 6 ianuarie 1978 referitoare la informatică, la fișiere și libertăți, Utilizatorul va avea dreptul de acces și de rectificare. Informațiile colectate sunt destinate companiei Oney și sunt necesare pentru prelucrarea cererii dumneavoastră, ele nu vor fi utilizate de către Oney în alte scopuri.

Pentru a vă opune acestui lucru sau a vă exercita dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare a prelucrării (legea din 06.01.78), puteți să scrieți către: Serviciul Clienți Oney Bank. Adresa de corespondență: CS 60006 – 59895 Lille Cedex 9 – Franța. Serviciul Reclamații la +40316309230 (cost în funcție de operator).

De asemenea, dispuneți de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere franceză sau cea din țara în care se află reședința dumneavoastră obișnuită.

Pentru orice informație suplimentară, puteți să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor de la Oney, pe adresa poștală următoare: Oney – Délégué à la Protection des Données CS 60006 – 59895 Lille Cedex 9 – Franța, sau pe adresa electronică: dpd@oney.fr.

Utilizatorul autorizează în mod expres compania Oney să păstreze informațiile care îl privesc, colectate în cadrul Site-ului în memoria informatică și să le utilizeze pentru a-și îndeplini obligațiile legale și reglementare.

În plus, Utilizatorul autorizează compania Oney să utilizeze aceste informații în scopul gestionării interne a Oney, pentru nevoile Utilizatorului și ale agenților, furnizorilor și subcontractanților acestora, precum și în vederea comercializării produselor financiare ale Oney către Utilizator.

2. POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Un cookie este un mic fișier text depus pe terminalul dumneavoastră (computer, tabletă, smartphone…) cu ocazia consultării unui site internet. El permite emitentului său să vă identifice terminalul în care este salvat, pe durata de valabilitate a cookie-ului respectiv. Doar emitentul cookie-ului poate să citească sau să modifice informațiile conținute în acesta.

CE COOKIE-URI SUNT EMISE PE SITE-UL NOSTRU?

Cookie-urile emise pe Site-ul nostru sunt utilizate în scopurile descrise mai jos, sub rezerva opțiunilor pe care le-ați operat în materie de cookie-uri.

Cookie-urile emise de Oney

Noi utilizăm 4 categorii de cookie-uri ale căror scopuri sunt descrise mai jos:

Cookie-urile necesare funcționării Site-ului:

Sunt cookie-uri indispensabile pentru navigarea pe Site-ul nostru (precum identificatorii de sesiune), care vă permit să utilizați principalele funcționalități ale Site-ului și să vă securizați conexiunea.

Aceste cookie-uri vă permit, de exemplu, să accesați direct spațiul dumneavoastră privat de pe Site-ul nostru, cu ajutorul unor identificatori sau date personale care vă privesc, comunicate anterior; fără aceste cookie-uri nu veți mai putea să vizitați decât partea publică a site-ului nostru și nu veți mai avea acces la spațiul dumneavoastră de client securizat.

Cookie-urile funcționale:
Aceste cookie-uri nu sunt indispensabile pentru navigarea pe Site-ul nostru, însă permit optimizarea funcționării Site-ului nostru și facilitarea navigării dumneavoastră.

Ele ne permit, de exemplu, (i) să adaptăm prezentarea Site-ului nostru la preferințele de afișare ale terminalului dumneavoastră (limba utilizată, rezoluția de afișare, sistemul de operare utilizat etc.) și (ii) să stocăm informațiile aferente pe care le-ați completat pe Site-ul nostru, astfel încât să nu mai fie necesar să le completați din nou la următoarea vizită.

Acesta este și cazul serviciului de comunicare instantanee iAdvize, integrat în Site-ul nostru. Serviciul iAdvize utilizează cookie-uri și scripturi Java Script, care sunt niște fișiere plasate și executate pe computerul internautului pentru a măsura navigarea în timp real, a identifica utilizatorul mesageriei instantanee Clic to Tchat și a stoca parcursurile acestuia de conectare pe Site. Datele generate de cookie-uri privind utilizarea Site-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și stocate de către iAdvize pe serverele sale. Serviciul iAdvize va utiliza aceste informații în scopul de a evalua utilizarea mesageriei instantanee Clic to Tchat pe Site, de a compila rapoarte privind activitatea acestui serviciu pe Site. Serviciul iAdvize va putea să comunice aceste date unor terți în cazul unei obligații legale sau atunci când acești terți prelucrează date în contul iAdvize. Puteți să dezactivați utilizarea cookie-urilor, selectând setările adecvate ale browserului dumneavoastră. Totuși, o astfel de dezactivare ar putea împiedica utilizarea anumitor funcționalități ale acestui Site. Prin utilizarea acestui Site Internet, vă dați consimțământul în mod expres pentru prelucrarea datelor dumneavoastră nominale de către iAdvize, în condițiile și pentru scopurile descrise mai sus.

Cookie-urile analitice:
Aceste cookie-uri permit realizarea unor statistici de frecventare a Site-ului nostru, ceea ce ne permite, în special, să îmbunătățim conținuturile Site-ului nostru în funcție de succesul avut de o anumită pagină în rândul vizitatorilor noștri.

Cookie-urile publicitare
Sunt cookie-uri care permit să cunoaștem mai bine centrele dumneavoastră de interes, în special în ce privește parcursul dumneavoastră pe Site-ul nostru. Acestea sunt utilizate pentru a vă adresa reclame personalizate adaptate așteptărilor dumneavoastră.

De asemenea, acestea sunt utilizate pentru a limita numărul de ori în care vi se prezintă o reclamă pe site, pentru a ne ajuta să măsurăm eficacitatea unei campanii publicitare.

Puteți să refuzați depunerea acestor cookie-uri publicitare, fără ca acest refuz să aibă vreun impact asupra utilizării Site-ului nostru. Totuși, faptul de a le refuza nu va implica încetarea reclamelor pe site-ul nostru, dar reclamele nu vor ține cont de centrele dumneavoastră de interes sau de preferințele dumneavoastră.

Cookie-urile emise de terți

Cookie-urile publicitare și analitice:
Site-ul nostru poate să conțină cookie-uri emise de terți (companii de măsurare a audienței, furnizori de publicitate țintită, soluție de testare A/B etc.), care le permit acestora din urmă să realizeze statistici și să vă ofere reclame țintite în timpul navigării dumneavoastră pe alte site-uri. Utilizarea acestor cookie-uri se supune politicilor acestor terți privind protecția vieții private. Setarea pe care o puteți realiza prin intermediul browserului dumneavoastră ține cont de aceste cookie-uri. De asemenea, puteți să vă opuneți acestor cookie-uri, urmând linkurile de mai jos:

Criteo: http://www.criteo.com/fr/juridique/charte-de-la-vie-privee-services-criteo

Google: http://www.google.com/settings/ads

At Internet: http://www.atinternet.com/politique-du-respect-de-la-vie-privee

Cookie-urile de partajare
Site-ul nostru comportă elemente provenite de la terți (butoane de aplicație) care permit internautului să partajeze, prin intermediul rețelelor sociale, conținuturi ale Site-ului nostru sau părerea sa.

Acesta este cazul, în special, al butoanelor „Share”, „Like”, „g+1”, „Tweeter”, din cadrul rețelelor sociale precum „Facebook”, „Google+”, „Twitter” etc.

Dacă interacționați prin intermediul acestor butoane, de exemplu, făcând clic pe butonul „Like” sau lăsând un comentariu, informațiile corespunzătoare vor fi transmise rețelei sociale respective și publicate pe profilul dumneavoastră. În plus, când vizitați o pagină a Site-ului nostru pe care se găsește unul dintre aceste butoane de aplicație, rețeaua socială respectivă poate asocia această vizualizare cu profilul dumneavoastră, chiar dacă nu faceți clic pe buton și chiar dacă nu sunteți conectat pe această rețea.

Vă invităm să consultați politicile privind protecția vieții private ale diferitelor rețele sociale pentru a lua la cunoștință scopurile de utilizare a informațiilor de navigare pe care le pot colecta prin intermediul butoanelor de aplicație care apar pe Site-ul nostru. Aceste politici privind protecția trebuie să vă permită, în special, să vă exercitați opțiunile în cadrul acestor rețele sociale, în special prin setarea conturilor dumneavoastră de utilizare de pe fiecare dintre aceste rețele.

3. CUM SĂ VĂ SETAȚI OPȚIUNILE ÎN MATERIE DE COOKIE-URI?

Vi se oferă mai multe posibilități pentru a gestiona și modifica în orice moment utilizarea cookie-urilor. Vă reamintim că setările pe care le veți face pot modifica navigarea dumneavoastră pe internet și condițiile dumneavoastră de accesare și de utilizare ale anumitor servicii ale Site-ului nostru care necesită utilizarea cookie-urilor.

Referitor la cookie-urile analitice și publicitare emise de Oney:
Puteți în orice moment să vă opuneți depunerii cookie-urilor analitice sau publicitare de către Oney, bifând căsuța „nu” alăturată:

Accept depunerea, de către Oney, a cookie-urilor funcționale, analitice și publicitare: Da Nu

Referitor la cookie-urile emise de terți:
Puteți să vă opuneți la depunerea cookie-urilor de către terți, în condițiile determinate la paragraful „Cookie-urile emise de terți” de mai sus.

Referitor la toate cookie-urile:
Puteți să setați depunerea cookie-urilor prin intermediul browserului dumneavoastră de Internet. Setarea efectuată prin acest intermediu, se poate, de asemenea, modifica în orice moment.

În funcție de tipul de browser, dispuneți de opțiunile următoare: să acceptați sau să refuzați cookie-urile de orice origine sau de o proveniență dată sau chiar să programați afișarea unui mesaj care vă solicită acordul de fiecare dată când se depune un cookie pe terminalul dumneavoastră. Pentru a vă exprima opțiunile sau a reveni asupra lor, consultați meniul de ajutor sau rubrica browserului dumneavoastră.