Contact form - Header

Contacteer ons

Uw firma
Jij
Uw bericht

Door uw contactgegevens te verstrekken, geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen en verklaart u dat u ons beleid inzake gegevensbescherming voor partnergegevens hebt gelezen en geaccepteerd. Oney, de gegevensbeheerder, verzamelt gegevens zodat u contact met Oney kunt opnemen. Deze gegevens worden maximaal één jaar bewaard en kunnen worden doorgegeven aan elke persoon die belang heeft bij de bestudering van uw verzoek. U hebt het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en verzet tegen uw persoonsgegevens. Al deze rechten kunnen worden uitgeoefend per e-mail naar het volgende adres: partenariat@oney.fr. In geval van een antwoord dat u onbevredigend acht, kunt u een klacht indienen bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes), de bevoegde toezichthoudende autoriteit in Frankrijk, op het volgende adres: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 of bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor meer informatie kunt u ons beleid inzake gegevensbescherming lezen over de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van contactaanvragen van toekomstige partners.

Klik hier voor meer informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming.